Preview Mode Links will not work in preview mode

ChannelB پادکست فارسی


Oct 8, 2017

در اپیزود بیست و نهم ماجرای خانواده‌ی مِنِندِز را می‌شنویم. پدر و مادر و دو پسر نوجوانی که همیشه پشت هم بودند، روزی چند بار تلفنی با هم صحبت می‌کردند و بر خلاف بیشتر خانواده‌های ساکن بورلی هیلز تقریباً هر شب با هم شام می‌خوردند.

اما بعداً معلوم شد چیزها، طبق معمول، آن طوری نبودند که از دور به نظر می‌رسیدند.

از ناملیک بشنوید.

گزارش منبع: Nightmare on Elm Drive نوشته‌ی Dominick Dunne

لیست کامل گزارش‌های آقای دومنیک دان برای Vanity Fair

 

موزیک‌های این اپیزود:

Butchers Hook
Brothers of Deception
Still Living
از گروه
Hadrian Brothers  

پوستر: مجید آب‌ پرور

 

لینکها

۱. سایت کاوه‌نگار

۲. سایت پروازهاب

۳. بات تلگرام پرواز هاب

 

با تشکر از فاطمه فخاریان