Preview Mode Links will not work in preview mode

ChannelB پادکست فارسی


Jan 6, 2016

در این اپیزود حکایت مردی اسرانیلی رو می‌شنویم که از بزرگترین جاسوس‌هایی بود که موساد به خودش دیده، تا اینکه تصمیم گرفت کشورش رو با اطلاعات غلط به آستانه جنگ ببره.

یک نفر که به یک آدم رده بالا در ارتش دشمن دسترسی داره ، یک افسر اطلاعاتی مغرور که استاد حقه بازی و دوز و کلکه و میگه منبعم فقط و فقط با من حرف می‌زنه، یه رشته اطلاعات انحصاری و قابل تأمل ولی مطلقن غیر قابل کنترل و یک سازمان اطلاعاتی که وقتی نشانه‌های شک و شبهه رو می‌بینه به جای اینکه دنبال بررسی پرونده باشه، تمرکزش روی اینه که چه جوری از شهرت و آبروش محافظت کنه.
این قصه‌ای که اینجا تعریف کردم یکی از بزرگترین رسوایی‌های عملیاتی موساد و ازعجیب‌ترین قصه‌های جاسوسی معاصره. من هیچ چیزی در مورد این پرونده به فارسی ندیدم و فکر می‌کنم که شنیدنش برای خیلی‌ها جالب باشه.