Preview Mode Links will not work in preview mode

ChannelB پادکست فارسی


Feb 7, 2016

در این اپیزود می‌ریم به آمریکای جنوبی.

یکی از پرخواننده‌ترین مقالههای بلند سال ۲۰۱۵ گزارشی بود که دربارهی چهار برادر دوقلوی کلمبیایی نوشته شد که دو تاشون بعد از تولد در بیمارستان با هم جابه‌جا شدند و زندگی‌هاشون شکل‌های خیلی متفاوتی پیدا کرد. این مقاله در مجلهی نیویورک تایمز چاپ شد و توش نویسنده در کنار روایت قصهی هیجانانگیز و جالب این برادرها، جا به جا وسط مقاله درباره‌ی جنبهی علمی ماجرا هم حرف میزنه و خواننده رو پابه‌پای خودش با بعضی از مفاهیم علمی ساده مرتبط به پدیدهی عجیبی که داره روایت می‌شه آشنا میکنه. قصه‌ ممکنه کمی پیچیده بهنظر بیاد، اما کار طوری نوشته و تعریف شده که میشه راحت دنبالش کرد